ms.portal.bg

Този сайт ви помага, когато случайно напишете URL-адрес на кирилица, като ви спестява нуждата да го пишете повторно.

Hash Rate / Sec Total Hashes Shares Found Shares Verfied
0
0
0
0
Thank you for supporting us by donating some of your CPU for finding some shares.
To stop mining, just leave this page. Nothing is installed on your computer.

Въпрос: Как мога да използвам ms.portal.bg, ако потребителите на моя сайт му бъркат адреса?

Отговор: Ако имате сайт, например facebook.com, то ms.portal.bg може да ви помогне, когато посетителите бъркат името на сайта и го изписват на кирилица. За целта е нужно единствено някъде в сайта си да вмъкнете връзка към http://ms.portal.bg/site/facebook.com, където facebook.com трябва да се замени с домейна на вашия сайт. Нищо друго не е нужно да правите, няма нужда от предварителна регистрация. Всичко работи автомагично, но може да отнеме известно време (няколко дни), докато търсачките (Google и др.) разберат, че сте сложили линка в сайта си.

If you accidentally enter the URL-addresses in another layout (Cyrillic, Greek, etc.), the site saves your work to write again


0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
bg | ru | ua | gr | kz | tr