ms.portal.bg

Този сайт ви помага, когато случайно напишете URL-адрес на кирилица, като ви спестява нуждата да го пишете повторно.

sponsored links

Списък от чести грешки:

Превод от шльокавица на български
Програма, която превежда текстове, написани на различни диалекти на шльокавицата (методиевица, чатица, маймуница, SMS-ица, мейлица) на разбираем български.
62c.hit.bg

Инициатива „Шльокавица“
6lyokavitza.org

If you accidentally enter the URL-addresses in another layout (Cyrillic, Greek, etc.), the site saves your work to write again


0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
bg | ru | ua | gr | kz | tr